Netia będzie dostarczać łącza dostępu do internetu oraz międzynarodowe łącza telefoniczne do zlokalizowanego we Wrocławiu, europejskiego centrum obsługi klientów linii lotniczych Qatar Airways. Korzystając z tej ifnrastruktury  ulokowane w Polsce contact center obsługuje połączenia przychodzące na numery lokalne w dziewięciu krajach Unii Europejskiej.

Przedmiotem umowy pomiędzy Netią z Qatar Airways są usługi dostępu do internetu i telefoniczne międzynarodowej infolinii, polegającej na kierowaniu – za pośrednictwem międzynarodowego operatora – połączeń przychodzących z lokalnych numerów dostępowych (LNS – Local Number Service), uruchomionych w ośmiu krajach europejskich. Ruch z numerów lokalnych w tych krajach (i numerów lokalnych, obsługiwanych bezpośrednio przez Netię w Polsce) kierowany jest na łącza obsługiwane przez Netię.

Rozwiązanie dostarczone przez Netię pozwala w tej chwili na jednoczesną pracę na ponad 150 stanowiskach  z możliwością dalszej, szybkiej rozbudowy.

Szczegóły finansowe umowy nie zostały ujawnione.

Obecnie linie lotnicze Qatar Airways obsługują połączenia ze 125 miast na całym świecie i wciąż rozbudowują siatkę połączeń.