Eutelsat poinformował o modyfikacjach technicznych (zmiana modulacji) platformy Tooway, które umożliwiły podniesienie prędkości usług dostępowych do 18 Mb/s w dół sieci i 6 Mb/s w górę sieci. Podstawowa usługa ma obecnie przepływność 2/1 Mb/s przy sugerowanej cenie detalicznej 19,90 euro.

Zarówno Eutelsat, jak i konkurencyjna sieć SES promują swoje usługi w całej Europie, jako jedyną możliwość pełnej realizacji celów Agendy Cyfrowej. Wedle ostatnich analiz rynku dostępowego firmy Point-Topic udział technologii satelitarnych w rynku dostępowym będzie rósł. Eutelsat informował niedawno o umowie dystrybucyjnej z serbskim operatorem platformy DTH Serbia Broadband.

W Polsce sieci satelitarne i ich dystrybutorzy starają się o udział w realizacji dotowanych projektów w ramach programów POIG 8.3 i 8.4. Walczą m.in. o podniesienie punktacji w projektach konkursowych za realizację dostępu drogą satelitarną, która jest upośledzona (z powodu gorszych parametrów technicznych) względem sieci stacjonarnych i naziemnych radiowych.

Eutelsat stara się również obniżyć barierę dostępności swojej usługi dostępowej poprzez system dzierżawy sprzętu abonenckiego, który dzisiaj w Polsce kosztuje od 1000 zł do 1500 tys zł, jako opłata instalacyjna.

Wedle danych udostępnianych przez Eutelsat usługi dostępowe Tooway oferuje dzisiaj w Polsce sześciu dystrybutorów. Konkurencyjne usługi sieci SES oferuje natomiast dwóch partnerów (jednym jest Telekomunikacja Polska).