Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień podpisał umowy z dyrektorami szpitali, w których będą zlokalizowane węzły Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST).

Budowa węzłów sieci szkieletowej w szpitalach i przychodniach to kolejny etap budowy ŁRST. Dzięki usytuowaniu węzłów sieci w szpitalach wojewódzkich zostanie zapewnione zaplecze dla realizacji projektu Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM). Umowy podpisali dyrektorzy placówek podległych samorządowi województwa łódzkiego z Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Warty, Zgierza, Skierniewic, Pabianic, Bełchatowa i Łodzi.

Projekt Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST) polega na utworzeniu sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze województwa łódzkiego, głównie w technologii światłowodowej. Powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Inwestorem jest województwo łódzkie.

Po zakończeniu inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi telekomunikacyjnemu (operator infrastruktury), który wykorzystywać ją będzie do świadczenia hurtowych usług telekomunikacyjnych dla operatorów ostatniej mili. Całkowity koszt inwestycji to 71 mln zł, z czego ponad 50 mln zł to suma dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.