Hawe podpisało z ARP i Alior Bankiem umowę, ale ramową

Publikacja: 02.11.2015 08:15

Wykup obligacji światłowodowej grupy przez jednego z akcjonariuszy lub inny podmiot do 1 grudnia to warunek podpisania umowy restrukturyzacyjnej – przewiduje umowa ramowa Hawe z największymi wierzycielami.

30 października wygasł dokument podpisany przez zarząd światłowodowej firmy z największymi wierzycielami: Agencją Rozwoju Przemysłu i Alior Bankiem, określający harmonogram działań zmierzających do podpisania umowy restrukturyzacyjnej grupy Hawe.

Zgodnie z tym dokumentem, umowa miała być podpisana najpierw 20 a potem 23 października, ale tak się nie stało. Z rozmów, które przeprowadziliśmy wynika, że nie udało się Hawe spełnić jednego z warunków stawianych przez ARP i Alior, czyli uzyskać zgody odpowiedniej liczby obligatariuszy na proponowane zasady restrukturyzacji.

Papiery dłużne pozostające w posiadaniu inwestorów opiewają na około 40 mln zł, ale około połowa z tej kwoty należy do inwestorów, z którymi Hawe nie doszło nadal do porozumienia.

W efekcie, w miniony piątek, czyli 30 października późnym wieczorem Hawe poinformowało, że podpisało z ARP i Aliorem umowę, ale ramową. A właściwa ma zostać podpisana do 1 grudnia pod warunkiem, że załatwiona zostanie sprawa obligacji.

Określono także, że właściwa umowa restrukturyzacyjna zostanie podpisana, o ile do 1 grudnia br.:

a) łódzka spółka Central Fund of Immovables lub inny podmiot skupi obligacje Hawe i Hawe Telekom (CFI podpisało na razie list intencyjny ws. wykupu obligacji o nominale 20 mln zł od jednego z funduszu Open Finance),

b) uzgodnione zostaną warunki refinansowania obligacji przez CFI lub inny podmiot, który dokona skupu lub uzgodni warunki refinansowania obligacji,

c) CFI lub inny podmiot, który zapewni wykonanie warunków wskazanych powyżej przystąpi do umowy restrukturyzacyjnej, na warunkach akceptowanych przez wierzycieli,

d) uzgodnienie treści Umowy Restrukturyzacyjnej w sposób zasadniczo zgodny z przyjętymi na mocy Umowy warunkami restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego Dłużników wobec Wierzycieli.

W umowie ramowej potwierdzono, że giełdowa grupa ma spłacić zobowiązania do końca września przyszłego roku.

Komunikat uwzględnia również kilkanaście warunków, które mają stać się podstawą umowy restrukturyzacyjnej. Przewidziano w nich m.in., że na warunki spłaty zobowiązań grupy Hawe muszą zgodzić się posiadacze całości wierzytelności z obligacji. Pierwotnie, aby umowa mogła być podpisana, podmioty reprezentujące minimum 90 proc. wierzytelności obligatariuszy miały objąć nowe obligacje Hawe Telekom.

Odsetki narosłe od wierzytelności ARP i Alioru do końca października br., mają być spłacone w kwocie należnej ARP do końca marca 2016 r.. Na koniec każdego kwartału kalendarzowego Hawe Telekom będzie zobowiązane do proporcjonalnej częściowej spłaty wierzytelności przeznaczając na ten cel środki przekraczające wskazane w budżecie kwoty.

Grupa ma uzyskać środki na spłatę długów z działalności operacyjnej, uchwalonej już emisji akcji i sprzedaży infrastruktury. Ma też nadal dążyć do refinansowania całości długu.

„W przypadku sprzedaży elementów sieci światłowodowej na warunkach uzgodnionych w Umowie Restrukturyzacyjnej, ARP i Alior będą zobowiązane do zwolnienia zabezpieczeń obciążających składniki majątku przeznaczone do sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

„W przypadku nie dokonania całkowitej spłaty wierzytelności ARP oraz Alior w terminie nie dłuższym niż zostanie określony w Umowie Restrukturyzacyjnej zostanie rozpoczęty proces sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa Hawe Telekom lub wszystkich udziałów Hawe Telekom” – czytamy również.

Nominalna wartość zobowiązań, które chce zrestrukturyzować Hawe wynosi około 135 mln zł. Największe zobowiązanie – 80 mln zł – grupa ma wobec ARP. W sierpniu nie wykupiła na czas obligacji za około 35 mln zł, a papiery dłużne w posiadaniu inwestorów opiewają na około 40 mln zł. W imieniu części obligatariuszy w legnickim sądzie wszczęte zostało postępowanie sądowe o ustanowienie egzekucji z dochodów grupy. Na ostatnim posiedzeniu, w związku z toczącymi się negocjacjami, wnioskodawcy wnieśli o odroczenie rozprawy do 7 listopada.

– Grupa Kapitałowa Hawe pracuje nad sposobem rozwiązania problemu płynności i zwróciło się do wierzycieli o niepodejmowanie działań naruszających obecne status quo do czasu przedstawienia przez spółkę propozycji obejmującej wszystkich głównych wierzycieli – tłumaczył mecenas Adam Kościółek. Jego klienci posiadają wierzytelność wobec grupy Hawe o wartości 17 mln zł.

Alior Bank wystąpił do Hawe o spłatę części kredytu udzielonego niegdysiejszemu głównemu akcjonariuszowi firmy – Markowi Falentowi. Ostatnie informacje mówią o 15 mln zł zaległości.

Wykup obligacji światłowodowej grupy przez jednego z akcjonariuszy lub inny podmiot do 1 grudnia to warunek podpisania umowy restrukturyzacyjnej – przewiduje umowa ramowa Hawe z największymi wierzycielami.

30 października wygasł dokument podpisany przez zarząd światłowodowej firmy z największymi wierzycielami: Agencją Rozwoju Przemysłu i Alior Bankiem, określający harmonogram działań zmierzających do podpisania umowy restrukturyzacyjnej grupy Hawe.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży