W przyszłym tygodniu Komisja Europejska zaprezentuje propozycję nowego pakietu dyrektyw regulujących rynek komunikacji elektronicznej. Wedle przeciekających informacji Komisja jest gotowa, aby faktycznie otworzyć drogę do legalnej priorytetyzacji ruchu w sieciach telekomunikacyjnych.

Jeden z artykułów pakietu ma zawierać sformułowanie o możliwości stosowania przez operatorów produktów opartych na gwarantowanej jakości usługi (ang. Assured Service Quality), a z kolei abonenci mają mieć umowne prawo do ustalania przepływności, limitów transferu danych i ogólnych parametrów jakościowych usług.

Chociaż Komisja Europejska broni się przed zarzutami o poddaniu zasady neutralności sieci niemniej wiadomo, jak bardzo zależy jej na realizacji inwestycyjnych celów Agendy Cyfrowej. Operatorzy ze swojej strony argumentują, że wobec spadających przychodów nie mogą myśleć o inwestycjach w sieć i wskazują, jak dzięki ich inwestycjom rosną przychody globalnych content providerów.

Cały pakiet telekomunikacyjny, oparty na akcie z 2009 r., zostanie zaprezentowany w przyszłą środą i skierowany do Parlamentu Europejskiego.