Jej miesięczny przychód z jednego abonenta wzrósł rok do roku o 1 proc. do 68,2 zł, a łączne przychody spadły rok do roku o 1 proc. do 525 mln zł. EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją – red.)  platformy była stabilna i sięgała 105 mln zł – podał TVN przy okazji raportowania wyników finansowych za I kw. 2015 r.

Po pierwszych trzech miesiącach tego roku przychody TVN sięgnęły 362,9 mln zł, co oznacza, że były wyższe rok do roku o 3,2 proc., wynik operacyjny sięgnął 41,7 mln zł (spadek rok do roku o 47 proc.), a netto: 79,5 mln zł (był ponad siedmiokrotnie wyższy niż rok wcześniej w tym samym okresie).

Analitycy odpytani przez PAP spodziewali się jednak lepszych wyników: konsensus zakładał przychody w wysokości 365,5 mln zł, wynik operacyjny na poziomie 80,5 mln zł mln zł oraz netto w wysokości 117 mln zł.