Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt decyzji, na mocy której chce dopuścić uruchomienie sieci bezpłatnych hotspotów dostępowych na terenie miasta i gminy Gdańsk. UKE planuje wydać zgodę na uruchomienie tej sieci.

Urząd Gdańska uruchomi 72 hotspoty z czego 48 urządzeń ma pokrywać – wedle założeń – tylko miejsca publiczne, a 24 z nich również objąć tereny mieszkaniowe. Limit transmisji danych ustalony został dla tej pierwszej grupy urządzeń na 512 kb/s, a dla drugiej na 256 kb/s. Transfer danych ograniczony zostanie do 750 MB miesięcznie na terminal lub użytkownika (o ile będzie zarejestrowany). Gdańsk wystąpił o zgodę Prezesa UKE na realizację tego projektu jeszcze w marcu br. Planuje utrzymywać sieć hotspotów co najmniej do 2016 r.

Zgodnie z rejestrem przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terenie Gdańska działa ich 42. Już dzisiaj świadczą komercyjne usługi dostępowe 112,5 tys. abonentów na terenie gminy. Do obsłużenia mają 184 tys. gospodarstw domowych.

Gdańsk buduje publiczny dostęp do internetu w formule zamówienia usług od zewnętrznego podmiotu. Przetarg na budowę i utrzymanie sieci w lipcu wygrała firma Avena Technologie. Za 40-miesięczny kontrakt zainkasuje 1,395 mln zł.