Oznacza to, że praca nad ustawą nie jest jeszcze zakończona. Projekt wraca teraz ponownie do Sejmu, który wniesione przez izbę wyższą propozycje może przyjąć, bądź odrzucić, kończąc tym samym pracę legislacyjną w parlamencie.

Senat przyjął m.in. poprawki, które umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego partycypację w kosztach rozwoju infrastruktury i świadczenia usług przez firmy komercyjne oraz zdejmują z Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej obowiązek karania operatorów za niewykonywanie zobowiązań w zakresie rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, jakie podjęli w wyniku wygrania przetargu na rezerwację częstotliwości radiowych.