Powiększenie zasięgu swoich usług teletransmisyjnych Metro Ethernet zapowiedziała podczas konferencji PLNOG Telekomunikacja Polska.

Operator zamierza udostępniać porty ethernetowe na medium miedzianym o przepustowościach do 20 Mb/s (na linii optycznej do 1 Gb/s) i jednocześnie obniżyć cenę takich usług. Dostęp ma być oparty o urządzenia SHDSL, a więc teoretycznie osiągalny w całej sieci TP.

Na medium miedzianym mają być dostępne podobne usługi, jak na światłowodowym tzn. m.in. dostęp do węzła wymiany ruchu TPIX, dostęp do internetu oraz możliwość zestawiania VLAN do różnych operatorów (na marginesie: według konkurentów w praktyce ta usługa jest trudno osiągalna). Metro Ethernet na SHDSL z założenia udostępniany jest w siedzibie klienta, a więc nie wymaga dojścia do węzła TP, jak to jest w podstawowym wariancie usługi na liniach optycznych (choć i tę TP może dostarczyć bezpośrednio do klienta).

Poza nową ofertą Metro Ethernet TP prezentowała na PLNOG również bieżące usługi dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, dzierżawy miejsca na wieżach i masztach telekomunikacyjnych, usługi kolokacyjne i usługi w węźle TPIX.

Prezentacja oferty TP