[b]Hawe Telekom[/b] poinformował o podpisaniu umowy pożyczki z [b]Agencją Rozwoju Przemysłu[/b]. ARP udzieliło operatorowi kredytu w wysokości 100 mln zł na refinansowanie zadłużenia z poprzednich lat oraz realizację trzeciego etapu budowy ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej.

Operator spłaci zadłużenie w trzech ratach poczynając od końca 2014 r. a kończąc w 2016 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało wskaźnikiem WIBOR powiększonym o 2-procentową marżę.

Hawe Telekom zamierza sfinansować za te środki budowę infrastruktury teletechnicznej w relacji Kraków – Katowice – Opole – Wrocław, Kraków – Cieszyn oraz Sochaczew – Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska – Terespol. Jeszcze istotniejsza operatora jest możliwość spłaty zadłużenia (wykup krótkoterminowych obligacji) z poprzednich lat i podtrzymanie płynności wobec kredytodawców.

[link=http://www.arp.com.pl/o_agencji/Aktualnosci/Agencja_Rozwoju_Przemyslu_SA_udzieli_HAWE_Telekom_sp_z_oo__pozyczki_na_inwestycje.aspx]ARP udzielił pożyczki[/link] w ramach programu wspierania „inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. Łącznie do tej pory Agencja wypłaciła z tego programu 413 mln zł.

– HAWE Telekom świadczy usługi istotne z punktu widzenia dobra powszechnego, realizując zadania w zakresie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zgodne z założeniami rządowej Strategii społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, a także priorytetami polityki europejskiej zdefiniowanymi w komunikacie Komisji Europejskiej i 2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia – podaje ARP.