3 kwietnia Urząd Komunikacji Elektronicznej zwrócił się do Aero2 o przedstawienie wyjaśnień oraz o rozważenie zmian formy prezentowania kodu captcha, który operator wprowadził 1 kwietnia w celu dzielenia sesji użytkowników korzystających z BDI.

„W ciągu kilku pierwszych dni od wprowadzenia mechanizmu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły liczne wnioski i zapytania użytkowników BDI dotyczące jego funkcjonowania. Z ich treści oraz przeprowadzonej przez Urząd wstępnej analizy funkcjonowania mechanizmu wynika, że sposób prezentacji kodu captcha stanowić może istotne utrudnienie nie tylko dla osób z dysfunkcją wzroku, słabo widzących oraz głuchoniemych (rozwiązanie obejmuje obrazek i dźwięk – red.), ale również dla użytkowników nie posiadających żadnego stopnia niepełnosprawności narządu wzroku” – podał UKE.

Regulator zwrócił się również do Aero 2 o przedstawienie końcowych efektów rozmów z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne.