Tylko 3 proc. ma przeciwne zdanie. Polacy nie są jednak zgodni, kto powinien edukować na ten temat. – 41 proc. respondentów uważa, że program powinno zainicjować Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 29 proc., że wiele ministerstw lub Rada Ministrów współpracująca nad projektem, a 18 proc. iż inicjatywę w tym zakresie powinien podjąć samorząd lokalny – podano w raporcie „Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej – szanse i bariery”, któremu patronuje PKPP Lewiatan.

Ponad połowa badanych deklaruje, że chciałaby uczestniczyć w takim programie edukacyjnym. Co dziesiąty zaznacza jednak, że zależałoby to od zakresu programu, kosztu uczestnictwa i od tego, czy można by się było nauczyć na nich czegoś nowego.

Ponad połowa osób uważa, że tego rodzaju programy powinny istnieć dla wszystkich, 18 proc. – że powinno się je organizować dla mieszkańców wsi, 17 proc. – że dla bezrobotnych., a 16 proc. –  że dla emerytów i rencistów.

Badanie przeprowadzono w sierpniu na 739 internautach w wieku 16-49 lat.