Spółka Milmex Systemy Komputerowe (w tarapatach finansowych związanych z opóźnieniami w przyznawaniu dotacji) poinformowała dziś, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód dokonał zabezpieczenia roszczenia jednego z obligatariuszy na majątku spółki ustanawiając jednocześnie tymczasowego nadzorcę sądowego w operatorskiej firmie.

Zarząd Milmeksu uważa, że obligatariusz celowo działa na szkodę spółki. Sądzi tak, ponieważ wartość zabezpieczenia, o które wniósł obligatariusz wynosi 0,005 proc. aktywów Milmeksu, a właściciel obligacji (przynajmniej teoretycznie) może korzystać z zabezpieczenia w postaci 150 proc. wartości obligacji.

„Tym samym zarząd spółki wskazuje na celowe działania ww. osoby, prowadzące do sparaliżowania działania spółki z oczywistą szkodą zarówno dla spółki jak i dla wszystkich pozostałych wierzycieli” – podaje zarząd Milmeksu.

W komunikacie wystosowanym na rynek Catalyst zapewnia jednocześnie, że rozpoczęła się restrukturyzacja kapitałowa i inwestycyjna Milmeksu, realizowana we współpracy z funduszem Cameron Private Investment Ltd.