Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dzisiaj stanowisko Telekomunikacji Polskiej w procesie konsultacji decyzji odmawiającej wprowadzenia mechanizmu rozliczeń międzyoperatorskich w oparciu o tzw. płaską stawką interkonektową (PSI) pomiędzy operatorem narodowym a Telefonią Dialog. UKE zamierza odmówić wnioskowi TP. Ta uważa, że PSI z Dialogiem są uzasadnione. Do tej pory takie rozliczenia działały tylko w jedną stronę.

Rozliczenia PSI w sieci TP zostały wprowadzone na rynek decyzjami UKE w 2007 r., a ich celem było umożliwienie operatorom alternatywnym uruchomienie ofert detalicznych z nielimitowanymi połączeniami (w tym do sieci TP). PSI doprowadziły do obniżki cen terminacji połączeń w sieci TP, ponieważ korzysta z nich większość alternatywnych operatorów w Polsce. W ramach PSI realna stawka za zakańczanie połączenia w sieci TP jest ok. trzy razy niższa, niż w standardowych rozliczeniach minutowych. TP stara się zmienić regulacje, które wprowadzają niekorzystny dla niej mechanizm rozliczeń.

TP powołuje się w swoim stanowisku na stwierdzoną przez UKE pozycję dominującą (SMP) Dialogu na rynku zakańczania połączeń w jego własnej sieci i wynikającą stąd regulacje dostępu do sieci operatora alternatywnego. Zdaniem TP decyzja o SMP nie wyklucza rozliczeń w oparciu o płaską stawkę.

Dodatkowo TP wskazuje, że na rynku stacjonarnym istnieje harmonogram stopniowego znoszenia asymetrii rozliczeniowej pomiędzy TP (do końca 2012 r.), a PSI w istocie wprowadzają asymetrię znacznie głębszą, niż to wynika ze stawek minutowych. Operator narodowy wniósł o rozliczenia PSI także w sieci innych operatorów, m.in. Netii.

UKE nie przychyla się jednak do jej wniosków, stojąc na stanowisku, że pozycja rynkowa zaangażowanych w dyskusję operatorów uzasadnia regulacyjną asymetrię na niekorzyść TP.