Konsorcjum giełdowego Wasko oraz spółek Fonbud i Jacek Dudek Telnet wygrało konkurs (umowa nie została jeszcze parafowana) ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Zaprojektowanie i wykonanie Regionalnej Sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego”. Jest częścią szerszej inwestycji o nazwie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

W ramach zamówienia wykonawca odpowiadał będzie za budowę sieci szerokopasmowej (o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym) na obszarze województwa dolnośląskiego. Jej łączna długość ma wynieść 1769 km. Budowa zakończy się 30 września 2013 r.