Eurotel, diler Polskiej Telefonii Cyfrowej (T-Mobile), spodziewa się, że w 2012 r. sieć sklepów tego operatora będzie podlegała dalszej restrukturyzacji – podał zarząd dystrybutora w sprawozdaniu rocznym.

Eurotel informuje, że proces ten zwany jest ona „recertyfikacją”. Z raportu dilera można wnioskować, że salony, które nie przejdą weryfikacji pod kątem wielkości sprzedaży i jej poszczególnych parametrów, będą zamykane. Eurotel podaje też, że nadal maleją marże na doładowaniach elektronicznych, co w przypadku tej firmy może doprowadzić do kolejnego odpisu wartości sieci terminali.

W 2011 r. liczba sklepów T-Mobile prowadzonych przez Eurotel spadła z 211 do 190. Liczba własnych salonów nie zmieniła się i nadal jest ich 54. Spadła natomiast liczba autoryzowanych doradców biznesowych ze 100 do 87 osób.