Grupa kapitałowa PLIX – operator węzła wymianu ruchu IP i właściciel centrum kolokacyjnego – uprościła strukturę. Podstawowe podmioty tworzące tę grupę: PLIX Sp.z o.o. (operator węzła) i PLIX DC Sp.z o.o.(operator centrum kolokacyjnego) utworzyły jeden podmiot.

Oba podmioty kontrolowane są przez założyciela grupy – Sylwestra Biernackiego. Formalny krok tłumaczy on uproszczeniem w prowadzeniu księgowości, m.in. eliminacją błędnych przelewów za usługi obu spółek. Ponadto grupa oferuje pakiet usług w postaci dzierżawy portów węzła IX i usług kolokacyjnych, co wcześniej wymagało rozliczeń pomiędzy nimi i całej dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami wewnątrz grupy kapitałowej (są obciążone dodatkowymi rygorami). Teraz sprzedaż pakietowa  ma być prostsza.

Połączenie nastąpiło w wyniku przejęcią PLIX DC przez PLIX. Łącznie obroty całej grupy można szacować na 9-10 mln zł.