Oficjalnie: UKE wycenił prolongatę pasma 800 MHz Sferii na 1,73 mld zł [nowe]

Publikacja: 03.08.2018 17:10

Urząd Komunikacji Elektronicznej 1 sierpnia przedstawił branży telekomunikacyjnej do konsultacji projekt decyzji, którą chce wydać Sferii, spółce zależnej Cyfrowego Polsatu.

Decyzją tą UKE może przyznać Sferii rezerwację pasma 800 MHz na kolejny, tym razem 15-letni okres (2019-2033). Obecna rezerwacja wygasa z końcem grudnia. Dokument – jak każdy dokument tego typu – zawiera cenę, jakiej urząd oczekuje za prolongatę. Nie ma tu niespodzianki. Suma wskazana przez UKE – zgodnie z zapowiedzią urzędu, o której pisaliśmy – jest równa wypadkowej ceny pasmo 800 MHz wylicytowane w 2015 roku przez uczestników słynnej aukcji i wynosi niecałe 1,73 mld zł.

Przy ustaleniu tej sumy wzięto pod uwagę wypadkową cenę 1 megaherca w zakresie 800 MHz (171,83 mln zł) oraz wskaźniki cen towarów i usług publikowane przez GUS.

Czy Grupa Cyfrowy Polsat będzie skłonna tyle zapłacić, aby zachować pasmo – dopiero się okaże, choć zarząd spółki sygnalizował, że jest to suma zbyt wysoka. Gdy w czerwcu Sferia występowała do UKE o prolongatę rezerwacji Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu przypominała, że to nie oznacza, że grupa ją ostatecznie odbierze.

Sprawozdania spółek z grupy Cyfrowego Polsatu nie pozwalają na jednoznaczną ocenę, jaką strategię przyjmie firma. Jej spółka zależna Aero2 (następca prawny Midasa i właściciel 51 proc. akcji Sferii) podała w sprawozdaniu za 2017 rok, że dokonała odpisu wartości akcji Sferii na prawie 100 mln zł w związku z niepewnością, co wydarzy się z posiadanym przez nią pasmem.

Z kolei zarząd samej Sferii w sprawozdaniu zakłada, że firma ta będzie dalej istnieć, a jednym z argumentów za tym przemawiającym jest właśnie rezerwacja i ocena, że częstotliwość ma większą wartość niż księgowa. Jaką – nie ujawniono.

Można się spodziewać, że – inaczej niż to miało miejsce w przypadku prolongaty rezerwacji pasma 450 MHz przez Orange Polska rok temu – zaczynająca się właśnie formalna dyskusja o wycenie częstotliwości przyciągnie uwagę także innych operatorów i że wezmą oni w niej udział.

A to dlatego, że Sferia dysponuje blokiem 2×5 800 MHz na mocy ugody jej udziałowców (głównie Zygmunt Solorz poprzez spółki zależne) z rządem z 2013 roku. Rząd pozwany do międzynarodowego trybunału arbitrażowego w Paryżu zgodził się zamienić wadliwe częstotliwości Sferii na blok pasma, które pozostali operatorzy mieli otrzymać dopiero po aukcji. Na tym tle od lat trwają spory operatorów w polskich sądach.

Grupa Cyfrowy Polsat wzięła wprawdzie udział w aukcji, ale z otwartą przyłbicą licytowała do końca tylko pasmo 2600 MHz. Z walki o 800 MHz Polkomtel zrezygnował szybko po starcie licytacji: zdążył zaproponować około 360 mln zł.

Natomiast do końca w walce o pasmo 800 MHz uczestniczyła kojarzona z Cyfrowym Polsatem spółka NetNet, której prezesował Szymon Ruta, syn Heronima, wówczas znaczącego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu.

NetNet był jednym ze zwycięzców aukcji, w której licytacja doszła do ponad 2 mld zł za blok 800 MHz, ale rezerwacji nie odebrał.

UKE podał w projekcie rezerwacji dla Sferii, że zanim przygotował projekt decyzji z prolongatą rezerwacji dla Sferii, przeprowadził analizę efektywności, z jaką wykorzystywała ona do tej pory częstotliwość. Nieprawidłowości nie dopatrzył się.

Urząd badał też czy przyznanie rezerwacji nie sprawi, że Grupa Cyfrowy Polsat zdobędzie nadmierny udział w rynku częstotliwości.

Tutaj można zauważyć, że badanie nie objęło pasma z zakresu 450 MHz. Urząd tłumaczy, że UNI-NET Poland nie dysponuje nawet 1 MHz tego widma i nie wpływa na zachowanie warunków konkurencji w tej sprawie, a 10 MHz zostanie zarezerwowane na rzecz podmiotu, który wskaże minister energii i w związku ze szczególnym charakterem zastosowania tego widma nie powinno być ono uwzględnione w analizie.

W sumie, zgodnie z analizą, spółki Zygmunta Solorza (urząd nazywa je Grupą ZSŻ) dysponują 255,2 MHz pasma, czyli 36,4 proc. częstotliwości z zakresów 420 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2,6 GHz oraz 3,7 GHz – wyliczył urząd. Na drugim miejscu jest T-Mobile Polska (24,3 proc.), na trzecim P4 (grupa Play Communications z 21,76 proc.), a na kolejnym Orange Polska (16,86 proc.).

„W opinii Prezesa UKE, wydanie niniejszej decyzji nie doprowadzi do sytuacji, w której Wnioskodawca lub Grupa ZSŻ, znajdzie się w posiadaniu takiej ilości zasobów częstotliwości, która mogłaby zagrozić równoważnej i skutecznej konkurencji na rynkach telefonii ruchomej poprzez ich nadmierne skupienie. W ocenie prezesa UKE w zaistniałej sytuacji pozostali przedsiębiorcy telekomunikacyjni, działający na rynku telefonii ruchomej tj. ww. konkurenci grupy ZSŻ pomimo, że posiadają mniejsze zasoby częstotliwości (wynoszące łącznie 63,60 proc. ogółu poddanych analizie rezerwacji), są w stanie skutecznie konkurować z podmiotami tworzącymi Grupę ZSŻ, świadcząc usługi podobne do usług świadczonych przez podmioty z Grupy ZSŻ (kwestia ta została szczegółowo omówiona poniżej) w podobnych technologiach, np. w technologii GSM, UMTS czy LTE” – czytamy w projekcie decyzji.

Cyfrowy Polsat do propozycji UKE na razie się nie odnosi. Jednym ze scenariuszy, o którym spekuluje się w branży jest kolejna ugoda rządu z udziałowcami Sferii, o ile wygrają oni toczący się w Paryżu spór.

Według informacji uzyskanej w Prokuratorii Generalnej, reprezentującej interesy Skarbu Państwa, wyrok końcowy w tym sporze ma zostać wydany do 30 listopada br..

– Nie prowadzimy żadnych negocjacji z udziałowcami Sferii – zapewnia Karol Manys z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

Są jednak i takie opinie, że Sferia zostawi pasmo i pozostanie ono niezagospodarowane do aukcji pasma dla sieci 5G. Takiego zdania jest Marcin Nowak, z Ipopema Securities. Przewiduje on, że konkurentom Cyfrowego Polsatu nie uda się przejąć bloku, nawet jeśli urząd ogłosi nową procedurę dystrybucyjną.

– Spodziewam się, że UKE zastosuje podobne mechanizmy jak w aukcji w 2015 r. i ograniczy możliwość kumulacji bloków 800 MHz do dwóch. Inaczej jeden operator mógłby dysponować połową tego pasma – mówi Marcin Nowak.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu