Największy operator alternatywny oficjalnie poinformował o szczegółach programu skupu własnych akcji, jaki zapowiedział podczas prezentacji wyników za 2012 r.

Netia planuje skupić ok. 16 mln własnych akcji po 8 zł każda, co oznacza, że w razie pozytywnego odzewu ze strony inwestorów maksymalnie przeznaczy na skup 128 mln zł. Realizacja programu oznaczy skup i umorzenie 4,15 proc. kapitału akcyjnego spółki.

Projekt stanowi elementem realizacji planu skupu akcji, jaki spółka przyjęła w 2011 r., i którego wartość łączną ustalono na 350 mln zł. Do tej pory jednak spółka skupowała akcje drogą standardowych operacji giełdowych po dziennych kursach, a dzisiaj wzywa wszystkich akcjonariuszy do sprzedaży posiadanych przez nich walorów po określonej cenie 8 zł.

Cena, jaką proponuje Netia jest o 77 proc. wyższa od dzisiejszego kursu zamknięcia, co pozwala przewidywać gwałtowny skok cen jej akcji na otwarciu jutrzejszej sesji.