[b]PKP Polskie Linie Kolejowe[/b] planują budowę systemu GSM-R wzdłuż modernizowanej linii kolejowej na Dolnym Śląsku. Kolejowa spółka, odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury kolejowej, ogłosiła przetarg na wdrożenie systemu GSM-R w ramach projektu [i]Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II. Pilotażowe Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna[/i].

Inwestycja podzielona będzie na trzy etapy. W pierwszym wykonawca zaprojektuje, dostarczy, zbuduje i uruchomi infrastrukturę sieci ERTMS/GSM-R zapewniającą wymagane pokrycie radiowe od stacji Legnica do stacji Bielawa Dolna (ostatnia stacja przed granicą z Niemcami). W drugim etapie firma przeprowadzi testy wszystkich funkcjonalności dostarczonej wcześniej infrastruktury sieci ERTMS/GSM-R. Zwieńczeniem projektu będą testy funkcjonalności eksploatacyjnej systemu ERTMS/GSM-R oraz utrzymanie, administrowanie i zarządzanie systemem GSM-R.

PKP PLK liczy się z tym, że wartość projektu może przekroczyć 20 mln euro. Wadium, które muszą wnieść firmy zainteresowane jego realizacją (1,5 mln zł) wskazuje jednak na to, że inwestycja może kosztować do 50 mln zł.

Zamawiające postawił wyśrubowane wymagania firmom, które będą zabiegały o kontrakt. Muszą mieć co najmniej 30 mln zł obrotów rocznie i dysponować środkami (mogą to być kredyty bankowe) rzędu 50 mln zł. Powinny mieć doświadczenie w realizacji podobnych projektów (za podobną realizację PKP PLK uznaje infrastrukturę ERTMS/GSM-R z zainstalowanymi systemami NSS i BSS). Umowa musi zostać zrealizowana w 1080 dni od jej podpisania (niespełna trzy lata).

Przetarg ogłoszony przez kolejową spółkę na charakter otwarty. Jedynym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 24 sierpnia. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.