Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił przetarg na doradcę techniczno-ekonomicznego przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) województwo lubelskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Do jego zadań należeć będzie m.in.: przygotowanie postępowania (kompletnej dokumentacji) na roboty budowlane w zakresie infrastruktury pasywnej regionalnej sieci szerokopasmowej, przygotowanie postępowania na dostawę infrastruktury aktywnej, doradztwo eksperckie.

Oferty możńa składać do 16 kwietnia, decydować ma najniższa cena oferty.

W ramach projektu SSPW w woj. lubelskim ma zostać wybudowana infrastruktura światłowodowa o długości 2 908 km oraz ma powstać 312 węzłów umożliwiających dalszą dystrybucję Internetu. Wartość projektu to 314 mln zł.