Dzisiaj [b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] [link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=5879&layout=3&page=text]wydał decyzję[/link] zatwierdzającą ramowe warunki współpracy między [b]Telekomunikacją Polską[/b] a operatorami alternatywnymi. Decyzja kompleksowo reguluje większość obszarów współpracy międzyoperatorskiej, z którego to powodu w popularnej nomenklaturze jest określana, jako tzw. superoferta. Obejmuje m.in. takie usługi hurtowe, jak WLR, BSA, LLU, jak również szereg usług składających się na RIO.

UKE podkreśla uregulowanie w nowej ofercie ramowej takich kwestii, jak dostęp operatorów alternatywnych do IP DSLAM, procedurę wprowadzania nowej oferty na rynek (ang. [i]time to market[/i]), zamrożenie stawek na usługi BSA, czy wprowadzenie interfejsu [i]web services[/i] do komunikacji z TP.

Operatorzy będą musieli teraz dostosować formalne podstawy swojej współpracy do warunków nowej oferty ramowej. Prawdopodobnie będą aneksowali obecnie obowiązujące umowy, choć mogą również zawierać zupełnie nowe, kompleksowe porozumienie.

[link=http://www.rp.pl/artykul/523903.html]Czytaj również: Nowy porządek poprzedzi chaos, Łukasz Dec, 18 sierpnia 2010[/link]