Stanowiska UKE odnośnie dostępu do nieruchomości

Publikacja: 09.09.2013 16:55

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował po przeprowadzonu  konsultacji środowiskowych stanowisko dotyczące wdrożenia obowiązku, wynikającego z art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, w zakresie zapewnienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Artykuł ten zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do umożliwienia pozostałym podmiotom dostępu do nieruchomości, w tym do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, a dotyczy przede wszystkim elementów infrastruktury pasywnej (tj. kanalizacji kablowej, słupów, wież i masztów, miejsc w szafach telekomunikacyjnych, konstrukcji dachowych), które mogą być wykorzystane do samodzielnej budowy sieci telekomunikacyjnej przez wnioskującego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

W swym stanowisku UKE podkreśla, że przedsiębiorca telekomunikacyjny może żądać udostępnienia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej budynku należących do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu świadczenia swoich usług telekomunikacyjnych, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe.

W ocenie Prezesa UKE zasadą powinna być współpraca stron w oparciu o umowy zawierane dobrowolnie, natomiast interwencje Prezesa UKE w zakresie art. 139 powinny być ograniczone do wyjątkowych przypadków, związanych z blokowaniem dostępu do nieruchomości (w tym do budynków) oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej. I to operatorzy między sobą powinni wypracować komercyjne minimalne warunki zapewnienia dostępu do nieruchomości (w tym do budynków) oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej (określenie usługi będącej przedmiotem dostępu, jej najważniejszych cech, określenie zasad zawierania i rozwiązywania umów, odpowiedzialność stron oraz opłaty).

Jednak w celu pomocy przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w wyznaczeniu odpowiedniego pułapu opłat, prezes UKE w odrębnym dokumencie przedstawił ogólne zasady wyznaczenia opłat za dostęp.

Prezes UKE poinformował też, że rozpoczyna konsultacje poświęcone artykułowi 30. Megaustawy, który reguluje kwestie  obowiązku zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do nieruchomości przez właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Przy czym art. 30 po nowelizacji ustawy szerokopasmowej zyskał nowe brzmienie, zarówno w zakresie przedmiotowym, jak i podmiotowym. Pociągnęło to za sobą konieczność interpretacji nowych przepisów obowiązujących w zakresie dostępu do nieruchomości, w tym do budynków. I jak pokazywała praktyka jednym z największych problemów było określenie kosztów za wynajem powierzchni pod instalację telekomunikacyjna.  Dlatego w swym stanowisku prezes UKE proponuje m.in. średnie stawki za m2 zajmowanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych powierzchni, na cele  związane z zapewnieniem telekomunikacji, przy uwzględnieniu podziału na województwa,  z uwzględnieniem miejscowości i liczbę mieszkańców oraz wyodrębnieniu w tej klasyfikacji  miasta Warszawy.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował po przeprowadzonu  konsultacji środowiskowych stanowisko dotyczące wdrożenia obowiązku, wynikającego z art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, w zakresie zapewnienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Artykuł ten zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do umożliwienia pozostałym podmiotom dostępu do nieruchomości, w tym do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, a dotyczy przede wszystkim elementów infrastruktury pasywnej (tj. kanalizacji kablowej, słupów, wież i masztów, miejsc w szafach telekomunikacyjnych, konstrukcji dachowych), które mogą być wykorzystane do samodzielnej budowy sieci telekomunikacyjnej przez wnioskującego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?