Stanowiska UKE odnośnie dostępu do nieruchomości

Publikacja: 09.09.2013 16:55

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował po przeprowadzonu  konsultacji środowiskowych stanowisko dotyczące wdrożenia obowiązku, wynikającego z art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, w zakresie zapewnienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Artykuł ten zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do umożliwienia pozostałym podmiotom dostępu do nieruchomości, w tym do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, a dotyczy przede wszystkim elementów infrastruktury pasywnej (tj. kanalizacji kablowej, słupów, wież i masztów, miejsc w szafach telekomunikacyjnych, konstrukcji dachowych), które mogą być wykorzystane do samodzielnej budowy sieci telekomunikacyjnej przez wnioskującego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

W swym stanowisku UKE podkreśla, że przedsiębiorca telekomunikacyjny może żądać udostępnienia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej budynku należących do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu świadczenia swoich usług telekomunikacyjnych, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe.

W ocenie Prezesa UKE zasadą powinna być współpraca stron w oparciu o umowy zawierane dobrowolnie, natomiast interwencje Prezesa UKE w zakresie art. 139 powinny być ograniczone do wyjątkowych przypadków, związanych z blokowaniem dostępu do nieruchomości (w tym do budynków) oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej. I to operatorzy między sobą powinni wypracować komercyjne minimalne warunki zapewnienia dostępu do nieruchomości (w tym do budynków) oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej (określenie usługi będącej przedmiotem dostępu, jej najważniejszych cech, określenie zasad zawierania i rozwiązywania umów, odpowiedzialność stron oraz opłaty).

Jednak w celu pomocy przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w wyznaczeniu odpowiedniego pułapu opłat, prezes UKE w odrębnym dokumencie przedstawił ogólne zasady wyznaczenia opłat za dostęp.

Prezes UKE poinformował też, że rozpoczyna konsultacje poświęcone artykułowi 30. Megaustawy, który reguluje kwestie  obowiązku zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do nieruchomości przez właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Przy czym art. 30 po nowelizacji ustawy szerokopasmowej zyskał nowe brzmienie, zarówno w zakresie przedmiotowym, jak i podmiotowym. Pociągnęło to za sobą konieczność interpretacji nowych przepisów obowiązujących w zakresie dostępu do nieruchomości, w tym do budynków. I jak pokazywała praktyka jednym z największych problemów było określenie kosztów za wynajem powierzchni pod instalację telekomunikacyjna.  Dlatego w swym stanowisku prezes UKE proponuje m.in. średnie stawki za m2 zajmowanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych powierzchni, na cele  związane z zapewnieniem telekomunikacji, przy uwzględnieniu podziału na województwa,  z uwzględnieniem miejscowości i liczbę mieszkańców oraz wyodrębnieniu w tej klasyfikacji  miasta Warszawy.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował po przeprowadzonu  konsultacji środowiskowych stanowisko dotyczące wdrożenia obowiązku, wynikającego z art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, w zakresie zapewnienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Artykuł ten zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do umożliwienia pozostałym podmiotom dostępu do nieruchomości, w tym do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, a dotyczy przede wszystkim elementów infrastruktury pasywnej (tj. kanalizacji kablowej, słupów, wież i masztów, miejsc w szafach telekomunikacyjnych, konstrukcji dachowych), które mogą być wykorzystane do samodzielnej budowy sieci telekomunikacyjnej przez wnioskującego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek