Spółka I[b]nfo-TV-FM[/b], właściciel sieci nadajników TV i dysponent częstotliwości do nadawania sygnały mobilnej TV, wystąpiła z oficjalnym pismem do organizacji [b]Pracodawcy RP[/b] o sprostowanie opublikowanych przez nią informacji na temat interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W płatnym ogłoszeniu opublikowanym 24 listopada w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej” Pracodawcy RP potępili nałożoną na P[b]olską Telefonię Cyfrową[/b] karę w wysokości 123 mln zł za rzekome utrudnianie kontroli w biurach operatora, w ramach postępowaniu o domniemanej zmowie na rynku mobilnej TV.

[b]Zbigniew Gumuliński[/b], prezes Info-TV-FM, w swoim piśmie odniósł się przede wszystkim do zarzutów pod adresem własnej spółki, której Pracodawcy RP zarzucili, iż nie wywiązuje się ze zobowiązań, jakie nałożyła na nią decyzje o rezerwacji częstotliwości radiowych do emisji sygnału mobilnej TV.

Info-TV-FM od 1,5 roku nie może się porozumieć z polskimi sieciami komórkowymi na temat współpracy w dziedzinie dystrybucji usług mobilnej TV. Sieci komórkowe twierdzą, że hurtowa oferta Info-TV-FM ich nie interesuje, a rynek mobilnej TV zawiódł oczekiwania.

[link=http://www.rp.pl/static/rpkom/files/Info-TV-FM_list _pracodawcy_RP.pdf]List Info-TV-FM do Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców RP [/link](.pdf, 1,9 MB)