Firma FUO z Warszawy został wybrana na wykonawcę projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”.

Jej zadaniem będzie z aprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii WiMax wraz z infrastruktury telekomunikacyjnej  i systemu telefonii IP na terenie powiatów łęczyńskiego,  włodawskiego i świdnickiego. Wykonawca ma na zbudowanie sieci siedem miesiecy, co oznacza, że ma być ona gotowa w czerwcu 2013 roku.

Kwota realizacji przedsięwzięcia to ok. 16 mln zł. Przedsięwzięcie jest w 85 proc. dofinansowania z RPO woj. Lubelskiego, wkład własny 15 proc. pochodzi od 19 samorządów.

Projekt przewiduje podłączenie do sieci 152 jednostek publicznych, powstanie 108 PIAP-ów (publicznych punktów dostępu do Internetu), 260 hotspotów.  Wybudowana sieć ma mieć 260 węzłów dostępowych i choć będzie ona działać w technologii radiowej Wimax, przewidziano też budowę 8 km światłowodów.