Polski odział  francuskiej firmy Safege podpisał kontrakt z  Urzędem Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego w Kielcach na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie„, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Cena złożonej przez Safege oferty wyniosła ponad 2,3 mln zł

Do zadań Safege należeć będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz realizacja usług w zakresie zarządzania kontraktami polegającymi na zaprojektowaniu i wybudowaniu pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej składającej się ze 135 węzłów dystrybucyjnych, 8 węzłów szkieletowych oraz około 1423 km traktów światłowodowych. Przedsięwzięcie zostało podzielone na 4 obszary inwestycyjne.