Rada Programowa konferencji Sieci Szerokopasmowe przygotowuje list z postulatami, co należy usprawnić, by budowa sieci internetowych w Polsce w nowej perspektywie finansowej przebiegała sprawniej. – Listę uzupełnimy wnioskami z ostaniej konferencji Sieci Szerokopasmowe  i roześlemy pismo do decydentów i mediów – zapowiada Piotr Muszyński,  wiceprezes zarządu w Orange Polska.

Co znajdzie się w liście?  Po pierwsze, wszystkim inwestorom zależy na obniżeniu ryzyka inwestycyjnego i obciążeń związanych z budową i utrzymaniem sieci. Drugim postulatem jest konieczność dokładnego określenia tzw. „obszarów białych”, tj. takich, gdzie operatorzy będą mogli prowadzić inwestycje ze wsparciem funduszy unijnych.

Kolejna rekomendacja skierowana jest do resortów, które opracowują program operacyjny Polska Cyfrowa i chodzi o to, by był on bardziej elastyczny i łatwiej można było przesuwać fundusze pomiędzy poszczególnymi działaniami. Pada też wsepna propozycja, by  z dostępnych funduszy na budowę sieci w latach 2014-2020  wydzielić 20 proc. na konkursy dla operatorów małych i średnich a pozostałe 80 proc. puli byłoby dostępne dla wszystkich firm prowadzonych działalności na rynku telekomunikacyjnym

Na liście jest też  postulat, który podkreśla konieczność zapewnienia dodatkowych, oprócz funduszy unijnych, źródeł finansowania inwestycji szerokopasmowych. W kolejnej rekomendacji autorzy listy podkreślają, że wiele korzyści może przynieść optymalizacja istniejących modeli inwestycyjnych.  Ostatnim postulatem zgłaszanym przez autorów listu jest budowanie popytu na usługi szerokopasmowe np. poprzez propagowanie nowoczesnych usług on-line.