Rolą Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej nie powinno być prowadzenie działalności gospodarczej, a lobbing i zabieganie o interesy członków Izby – przekonywał Kamil Kurek, prezes KIKE podczas konferencji inet-meeting. Przyznał jednak, że jaki kierunek ostatecznie obierze w najbliższej przyszłości KIKE rozstrzygnie się pod koniec listopada, kiedy podczas walnego zgromadzenia będzie wybierany nowy zarząd izby.

Wyjaśnił, że jedną z przyczyn konfliktu w kierownictwie KIKE (jeden członków zarządu został wykluczony)  były właśnie rozbieżności na temat tego, czy izba powinna się angażować w działalność gospodarczą.

Według Kurka przykładem właściwych działań KIKE jest np. aktywne uczestnictwo przedstawicieli izby w grupie roboczej ds. współpracy z administracją publiczną.