Wartość usług zamawiający ocenił na 750-800 tys. zł. Usługi świadczone będą od grudnia 2009 do grudnia 2010. Na oferty kierownictwo SHG czeka do 23 listopada br. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena zamawianych usług. Sieć telefoniczna uczelni łączy 12 lokalizacji w warszawskim kampusie SGH i kilku innych budynkach (głównie w domach studenckich) również ulokowanych w Warszawie. Własna wirtualna sieć telefoniczna na zasobach Telekomunikacji Polskiej została uruchomiona w 2005 r. Wcześniej SGH nie korzystała z własnej sieci miejskiej, a połączenia między lokalizacjami uczelni realizowane były w sieci miejskiej.