Jak podano, miasto planuje budowę szerokopasmowej sieci dostępowej (w tym instalację publicznych punktów dostępowych – hotspotów) oraz dostępu do Internetu dla wybranych jednostek administracji publicznej, budowę punktów styku sieci z operatorami komercyjnymi, wdrożenie systemu bezpiecznej transmisji danych VPN pomiędzy jednostkami administracji publicznej transmisji głosu VoIP dla wybranych jednostek administracji publicznej.

Pasmo transmisji w darmowych hot spotach ograniczone zostanie do 512 kbit/s na użytkownika, w przerywanych sesjach o długości trwania do 60 minut, wymagających ponownego logowania. Ograniczone zostaną dostępne usługi internetowe do http i https. – Usługa dostępu do Internetu oraz usługa głosowa zapewniana będzie przez komercyjnego operatora telekomunikacyjnego wybranego w przetargu publicznym – podaje UKE w projekcie decyzji zaprezentowanym do konsultacji.