Kancelaria Sejmu podpisała umowę z Polkomtelem , który będzie świadczył na jej rzecz usługi telekomunikacyjne. Wartość kontraktu ustalono na 4 mln zł brutto. Będzie obowiązywał cztery lata. Zlecenie obejmuje świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z transmisją danych, dostawę urządzeń (telefonów, modemów oraz akcesoriów) oraz usługi związane ze zmianą dotychczasowego operatora.

Wybór wykonawcy odbył się w drodze przetargu nieograniczonego. Cena miała 85-proc. wagę przy wyborze zwycięskiej oferty. 5-proc. wagę miał limit transferu pakietowej transmisji danych a 10-proc. wagę pakiet darmowych SMS-ów w ramach usługi grupowego wysyłania i odbierania wiadomości SMS. W przetargu wpłynęły łącznie dwie oferty. DWOL