Przekłada się to na 836 mln zł strat dla Skarbu Państwa (z tytułu niepłaconych podatków) oraz na 27,5 tys. utraconych miejsc pracy. Z nielegalnych źródeł korzysta co drugi internauta między 15 i 75 rokiem życia. To ponad 12 mln ludzi. Nie są świadomi, że często płacą w sieci piracki portalom, a wydają na to aż 900 mln zł rocznie. Dzięki temu pirackie serwisy osiągnęły w ubiegłym roku 745 mln zł przychodów – szacuje Deloitte.

Według szacunków autorów raportu do 2024 roku negatywny wpływ piractwa w sieci może sięgnąć w Polsce nawet 4,2 mld zł.