W czwartek 3 kwietnia odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu, którego głównym punktem było głosowanie ws. zgody na ustanowienie zastawu na majątku grupy w związku z refinansowaniem zadłużenia.

Zgoda akcjonariuszy była konieczna, ponieważ zarząd Cyfrowego Polsatu stara się o uzyskanie nowego finansowania w celu refinansowania zadłużenia dotychczasowego.

Cyfrowy Polsat ma zawrzeć nowe umowy kredytów (terminowych i rewolwingowych) do (lub około) łącznej kwoty 3 mld zł.

Nowa umowa kredytów będzie przewidywać, że obok spółki niektóre inne firmy z grupy będą jej stronami. Jednym z zabezpieczeń umowy jest zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cyfrowego Polsatu – podano. Nie opublikowano natomiast listy elementów majątku objętych zastawem.

Choć uchwała w sprawie zastawu przeszła, to niejednogłośnie. Posiadacze ponad 20 mln akcji zagłosowali przeciwko niej.