Województwo podlaskie rozpoczęło konsultacje dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, która może zostać wykorzystana przy budowie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) w tym regionie.

Samorząd przygotował ankietę, która ma na celu ustalenie weryfkację założeń przyjętych podczas dotychczasowych prac nad projektem SSPW. Uzyskane za jej pomocą informacje mają być wykorzystane przy planowaniu przebiegu budowanej sieci oraz lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych.

Ankieta zamieszczona jest na stronie internetowej: http://si.wrotapodlasia.pl/pl/Sieci_szerokopasmowe/ w zakładce „Ankieta – projekt SSPW”. Ankiety powinny zostać przesłane do dnia 29 czerwca 2012 r.