Urząd Miasta Łodzi ogłosił przetarg na dostawę urządzeń aktywnych wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”. Konkurs ma charakter otwarty. Oferty będą zbierane do 18 maja.

Budżet przygotowany przez zamawiającego ma wartość 8,35 mln zł netto. Wadium, które muszą wnieść podmioty zainteresowane kontraktem, ustalono na 0,2 mln zł. O wyborze wykonawcy w 60 proc. decydowała będzie cena a w pozostałej części funkcjonalność dostarczonych urządzeń. Sprzęt musi trafić do zamawiającego w 83 dni od udzielenia zamówienia.

Łódzcy samorządowy żądają, aby podmioty, które złożą oferty w konkursie, wykazały się realizacją co najmniej dwóch umów (w ostatnich trzech latach) na dostawę i wdrożenie sieci rozległej lub sieci miejskiej obejmującej minimum 50 lokalizacji. Wartość każdej z takich umów musi wynosić co najmniej 5 mln zł brutto. Projekt współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jako podstawowe zadania w projekcie wymienione są: