W ubiegłym tygodniu do Urzędu Ochorny Konkurencji i Konsumenta wpłynęła informacja o chęci przejęcia przez giełdowe MNI kontroli nad Hyperionem, konglomeratem lokalnych dostawców internetu.

– Ten dokument, to element planu wniesienia MNI Telecom do Hyperiona. Będzie to związane z przekroczeniem przez MNI Telecom 66 proc. udziałów w Hyperionie, ponieważ Hyperion będzie obejmował akcje MNI Telecom w zamian za własne – mówi Marek Południkiewicz, prezes zarządu MNI Telecom i Hyperiona zarazem. Na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Hyperiona przegłosowany zostanie projekt „procedury połączenia spółek Hyperion S.A. oraz MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu przez nabywanie akcji MNI Telecom S.A. w zamian za akcje własne Hyperion S.A.” Dzisiaj MNI Telecom kontroluje Hyperiona dzięki pakietowi 33 proc. akcji, który dał mu kontrolę nad radą nadzorczą i zarzędem spółki.