NR KRS: 158506

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS
(od stycznia 2009 r. spółka w upadłości)