NR KRS: 22741
(do 2006 r. – Pilicka Telefonia Sp.z o.o.)

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

GRUPA MNI
MNI S.A.
HYPERION S.A.