Takie są szacunki Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jeżeli chodzi o maksymalną wielkość środków dostępnych na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektów finansowych z funduszy strukturalnych. UKE opublikował dzisiaj raport na temat stanu zaawansowania inwestycji, jakie mżna sfinansować z tych środków.

Jak podaje UKE do tej pory podpisane zostały z beneficjentmi umowy na realizację projektów o wartości 246 mln zł, czyli na 3-4 proc. dostępnych środków. Umowy o dofinansowanie projektów muszą tymczasem zostać podpisane do końca 2013 r. a wykorzystanie dostępnych środków nastąpić do końca 2015 r. Zdaniem UKE konieczne jest przyspieszenie relizacji poszczególnych projektów, ponieważ wobec aktualnego stanu ich realizacji mogą nie zostać ukończone w wymaganym unijnymi przepisami terminie.

Według danych UKE we wstępnie zaplanowanych projektach inwestycyjnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej zaplanowano wybudowanie 28 tys. km infrastruktury światłowodowej (wobec 130 tys. km już istniejącej w Polsce) oraz 3,5 tys. dystrybucyjnych i szkieletowych węzłów sieci. Ponad 50 proc. tej infrastruktury powstanie w województwach wielkopolskim, mazowieckim, małopolskim oraz lubelskim. Według UKE 96 proc. środków zaplanowanych w RPO i PO RPW przewidziana jest na budowę sieci regionalnych. UKE przyznaje, ze brakuje danych na temat zakresu i zaawansowania budowania lokalnych sieci dostępowych, ponieważ Urzędu Marszałkowskie poszczególnych województw nie dysponują takimi danymi.