Miasto Lubartów w woj. lubelskim oglłosiło przetarg na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 150 gospodarstw domowych na terenie Lubartowa w ramach zapewnienia trwałości projektu „eInclusion – Lubartów bez barier” realizowanego w ramach działania 8.3 POIG.

Przedmiotem zamówienia jest instalacja i dostarczenie stałego łącza internetowego dla uczestników realizowanego przez miasto projektu wraz z uruchomieniem i serwisem w 150. wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach (domach – mieszkaniach prywatnych) na terenie Lubartowa.

Okres śwaidczenia usługi to 32 miesięce. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

Zainteresowani mogą składać oferty do 19 kwietnia tego roku.