Wystawiony na sprzedaż przez fundusz private equity MCI operator centrów przetwarzania danych ATM rozwiązał umowę na usługi audytorskie, zawartą w 2018 r. z KPMG Audyt.

Jak wynika z raportu ATM, KPMG miał oczekiwać wyższego wynagrodzenia za badanie sprawozdań (półrocznego i rocznego za 2019 r.), niż skłonna była zapłacić spółka.

ATM w komunikacie skierowanym do giełdowych inwestorów zwrócił też uwagę na podejście KPMG przy badaniu sprawozdania za 2018 r. Audytor wydał wtedy opinię z zastrzeżeniem, a jego powodem było niezakończone badanie sprawozdania spółki stowarzyszonej ATM – Linx Telecommunications z Holandii.

Zarząd ATM wyjaśnia, że holenderskie prawo przewiduje więcej czasu na wydanie opinii z badania sprawozdania finansowego, niż ma to miejsce w przypadku polskiej firmy. Przypomina, że już wcześniej przygotowując raport roczny, opierał się na niezaudytowanych danych Linxu. „Nie stanowiło to nigdy dotąd przesłanki do wydania opinii z zastrzeżeniem przez dotychczasowych audytorów spółki” – czytamy.

ATM i KPGM rozwiązały umowę za porozumieniem stron.