Rada Ministrów przyjęła na dzisiejszym posiedzenie projekt rozporządzenia w sprawie zmian w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Ta zmiana otworzy możliwość wykorzystania zakresów 800 MHz i 1800 MHz do zastosowań cywilnych.

800 MHz – choć nie w pełni – ma być dostępne do przyszłego roku. Część bloków w tym zakresie będzie zwalniana w kolejnych latach przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Aukcję tego zakresu Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje na przyszły rok.

Postepowanie na rozdysponowanie pasma 1800 MHz – wedle sygnałów z UKE – miałoby sie rozpocząć w lipcu br., a zostać rozstrzygnięte późną jesienią. Oba zakresy przewidziane są do budowy sieci LTE.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.