Dzięki pozyskaniu nowych środków, 28 września przedterminowo Cyfrowy Polsat spłaci 1,18 mld zł swojego kredytu terminowego i rewolwingowego udzielonego spółce w kwietniu ubiegłego roku, a Polkomtel – 6,02 mld zł zadłużenia wynikającego umowy zawartej w czerwcu 2013 r. CP spłaci też obligacje senior notes o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln dol. z terminem zapadalności w 2020 r.

Operacje wpłyną na przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne, co przełoży się na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. Pozytywnie wpłyną też na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r., który ma osiągnąć ok. 472 mln zł.