Aneks do Porozumienia na zakończenie kadencji

Anna Streżyńska, ustępująca Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podsumowała dzisiaj swoją kadencję na stanowisku. Podkreśliła spadek cen i wzmocnienie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Jako jedyna porażkę wskazała sytuacją na rynku naziemnej telewizji cyfrowej, na której tylko umacniają się dominujący nadawcy. Anna Streżyńska nie chce zdradzić, co będzie robiła po odejściu z urzędu. Mówi tylko o proporcjonalnym podziale czasu między zajęcia stricte zawodowe, a społeczne

Publikacja: 31.01.2012 14:30

Anna Streżyńska podczas konferencji prasowej. Obok Piotr Dziubak, rzecznik UKE

Anna Streżyńska podczas konferencji prasowej. Obok Piotr Dziubak, rzecznik UKE

Foto: rpkom.pl

Aneks B3, albo „Porozumienie 3.0″ – tak odchodząca prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska określiła dziś dokument modyfikujący porozumienie z Telekomunikacją Polską z 2009 r. na korzyść giełdowego telekomu. To podstawowa ciekawostka z dzisiejszej pożegnalnej, konferencji prasowej kończącej swoje urzędowanie szefowej UKE.

– To test na to, czy jest popyt na łącza o dużych prędkościach – mówiła Anna Streżyńska. W związku z końcem kadencji zaprezentowała raport podsumowujący dokonania UKE kierownictwem.

Zanim zastąpi ją Magdalena Gaj, UKE podda pod dyskusję rynkowi jeszcze jedną korzystną dla TP propozycję. Regulacje usług BSA (rynek 5) na sieci optycznej będą zminimalizowane. – W projekcie decyzji dla rynku 5-tego pozostawiamy operatorowi obowiązek udostępniania infrastruktury oraz obowiązek niedyskryminowania innych operatorów pod względem zasad dostępu. Odstąpiliśmy natomiast od kontroli kosztów, a zatem nie będziemy ustalać cen – poinformowała dziś dziennikarzy Anna Streżyńska. (Na razie urząd opublikował propozycję nowych cen za dostęp w sieci miedzianej w technologii ADSL).

– TP ma tu luz i pewien bodziec inwestycyjny – mówiła przypominając, że operator nardowy nie działa na rynku infrastruktury optycznej sam i musi brać pod uwagę to, co robi konkurencja, czyli przede wszystkim sieci telewizji kablowch. – Inwestując w sieci światłowodowe TP wchodzi na rynek telewizji kablowych i należy się spodziewać ruchów cenowych na tym rynku – mówiła dziś Streżyńska.

Prezes UKE, podsumowując swoją kadencję mówiła dziś też:

– Nie widzę miejsca na kolejne ustępstwa ze strony regulatora na rzecz TP.

– Z początkiem 2013 r. zniknie asymetria dla spółek z grupy Zygmunta Solorza-Żaka.

– Pytanie o realizację Agendy Cyfrowej 2020, to pytanie o to, czy 50 proc. społeczeństwa będzie chciało wtedy korzystać z łączy 100 MB/s, albo nawet tylko 30 Mb/s. Nikt tego w Polsce nigdy nie sprawdzał.

– Rynek telekomunikacyjny w Polsce będzie rósł. Nie ma od tego odwrotu.

– To, czy z początkiem 2013 r. stawki MTR spadną do 3-3,5 gr. za minutę będzie zależeć od benchmarków, ale równiez argumentów przedstawionych przez operatorów.

Odchodząca Prezes UKE nie chce mówić razie o dalszych planach zawodowych. Mówi tylko, że okresie wypoczynku wraca do pracy związanej z rynkami regulowanymi. – Nie tylko telekomunikacyjnym – jak zaznaczyła. Anna Streżyńska jest z wykształcenia prawnikiem. Przed objęciem stanowisk w administracji państwowej prowadziła działalność w swoim zawodzie m.in. doradzając operatorom alternatywnym w ich relacjach z Telekomunikacją Polską.

W raporcie zamknięcia UKE przedstawił ciekawy katalog spraw rozpoczętych si spraw do podjęcia w związku z regulacjami rynku telekomunikacyjnego:

REGULACJE

a) symetria stawek MTR od 1 stycznia 2013 r. dla wszystkich operatorów komórkowych w Polsce – stawki obliczone na bazie modelu PURE LRIC w oparciu o wyniki modelu bottom-up (koszty operatora efektywnego), dalsza obniżka hurtu za SMSy;

wdrożenie: wspólny Komunikat UKE, KE i BEREC z dnia 20 stycznia 2012 r. ustalający dalsze postępowanie w ww. sprawie.

b) odmrożenie stawek TP z Porozumienia UKE-TP od 1 stycznia 2013 r.; pełna symetria stawek FTR od 1 stycznia 2014 r.; wdrożenie:

1) wydanie decyzji zobowiązującej TP do zmiany SOR w zakresie zakańczania połączeń – m.in. przedstawienie nowych stawek i ich uzasadnienia 31 stycznia 2012 r.

2) w 2008 r. asymetria ustalona od stycznia do końca czerwca 2013 r. na poziomie 18%, od lipca do grudnia 2013 r. na poziomie 9%;

3) korekta danych do decyzji SMP dla Operatorów Alternatywnych.

c) niedyskryminacja – wyegzekowanie i utrwalenie w ofercie ramowej SOR zasady niedyskryminacji zapisanej w porozumieniu poprzez systemy IT, system KPI i chińskie mury jako warunek zamknięcia postepowania w sprawie Funkcjonalnej Separacji TP; wdrożenie: SOR przekazany do konsultacji w dniu 1 lutego 2012 r. w zakresie rynku 4 i 5;

d) rynek 4 – pełna regulacja miedzi i światłowodów (kanalizacja i ciemne włókno) w celu zachowania konkurencyjności rynku internetu; wdrożenie: Decyzja SMP na rynku 4 z dnia 30 grudnia 2010 r.; decyzja dot. nowych opłat na rynku 4 do konsultacji 31 stycznia 2012 r.

e) rynek 5 – regulacja miedzi i światłowodów w celu zachowania konkurencyjności rynku internetu; ograniczenie regulacji światłowodów ftth do regulacji dostępu i niedyskryminacji; brak regulacji na rynku 5 w gminach, w których jest pełna konkurencja.

wdrożenie: nowa Decyzja SMP na rynku 5 do konsultacji w dniu 31 stycznia 2012 r.; decyzja dot. nowych opłat na rynku 5 do konsultacji 31 stycznia 2012 r.

f) rozwój dostępu do infrastruktury pasywnej TP poprzez wprowadzenie nowej oferty ROI i uzupełnienie ROI o hurtową sprzedaż IRU;

wdrożenie: ROI przekazany do konsultacji w dniu 19 stycznia 2012 r.

g) ustalenie warunków open access dla JST w formie stanowiska Prezesa UKE do 1 lipca 2012 r.; wdrożenie: ustalenie zakresu regulacji.

h) rozwój dostępu do infrastruktury budynkowej poprzez rozstrzyganie sporów z art. 30 megaustawy;

wdrażanie: na bieżąco; konieczność zmiany megaustawy.

i) aktywne prowadzenie debaty na temat modelu współpracy dostawców treści i operatorów telekomunikacyjnych w kontekście neutralności sieci;

wdrożenie: debaty z content providerami i operatorami telekomunikacyjnymi na

temat ich stanowisk;

j) promowanie stanowiska Polski w zakresie roamingu międzynarodowego (diametralna obniżka cen detalicznych i hurtowych, wprowadzenie hurtowych zasad dostępu i niedyskryminacji obok narzędzi detalicznych proponowanych przez KE – depakietyzacji).

wdrożenie: zgodnie z harmonogramem prac Rady i Parlamentu Europejskiego.

1b. gospodarka widmem i udostępnianie nowych zasobów widma

a) udostępnienie 1800 MHz – równowaga konkurencyjna; wdrożenie: nieformalne konsultacje dokumentacji przetargowej.

b) udostępnienie 800 MHz, 2,6 GHz – balans konkurencyjny oraz rozwój inwestycji przy optymalizacji sytuacji dotychczasowych inwestorów; wdrożenie: dalsze prace uzależnione od KTPC.

c) uporządkowanie widma;

wdrożenie: niezbędna zmiana ustawy rozszerzająca kompetencje Prezesa UKE;

d) udostępnienie nowych zakresów dla potrzeb systemów szerokopasmowych;

e) osiągnięcie ogólnopolskiego pokrycia DVB-T przez trzy obecnie wdrażane multipleksy oraz przez telewizję mobilną; bezpieczne dla konsumentów wyłączenie emisji telewizji analogowej;

wdrożenie: na bieżąco;

f) zapewnienie legalnej i niezakłóconej pracy urządzeń radiowych wykorzystywanych przez media oraz inne służby w czasie EURO 2012; wdrożenie: przygotowany docelowy proces wydawania pozwoleń gotowy i działający, przed nami kolejne działania realizowane w fazie operacyjnej Turnieju – np. monitorowanie przez UKE wykorzystania pasma na stadionach;

g) uruchomienie radia cyfrowego; wdrożenie: współpraca z KRRIT w zakresie uruchomienia pierwszego multipleksu radiowego dla Polskiego Radia SA;

h) zmniejszenie opłat za wykorzystanie częstotliwości oraz uproszczenie zasad naliczania opłat.

INWESTYCJE

a) egzekucja Porozumienia UKE-TP; wdrażanie: na bieżąco (kontrole UKE, audyty niezależnego audytora, praca Komitetu Sterującego Porozumienia)

b) wprowadzenie do Porozumienia technologii VDSL w celu uzyskania wyższych prędkości w budowanej sieci (zmiana 6 Mb na 30 Mb);

wdrożenie: podpisanie aneksu zmieniającego wymagane prędkości nowo budowanych linii w zakresie 220 tys. linii objętych Porozumieniem UKE-TP z 2009 r.

c) egzekucja Porozumień Inwestycyjnych z 2011 r. czterech operatorów komórkowych z UKE; wdrożenie: monitoring inwestycji na bieżąco;

d) nadzór i wparcie jednostek samorządu terytorialnego na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa;

wdrożenie: postępowania z art. 7 na bieżąco;

e) przejęcie z MAC i realizacja Projektu Systemowego z naciskiem na doradcze wsparcie JST jako beneficjentów PO RPW, RPO i POIG oraz MŚP jako beneficjentów POIG;

f) rozwój i doskonalenie Inwentaryzacji (także funkcjonalności służących operatorom do paszportyzacji sieci);

wdrożenie: przygotowanie SIIS 2 zakończone (testy końcowe), w toku przygotowanie wezwań dla 9 tys. podmiotów objętych inwentaryzacją o przekazanie danych;

g) uczestnictwo w ustaleniu zasad zagospodarowania środków z nowej perspektywy budżetowej na inwestycje broadbandowe;

h) przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacji infrastruktury;

wdrożenie: powołanie Grupy Roboczej z udziałem przedsiębiorców i regulatorów

infrastruktury liniowej, opracowanie planu działań.

KONSUMENCI – nowe zadania będą wynikały przede wszystkim z warunków stworzonych poprzez wdrożenie nowego pakietu regulacyjnego;

a) dalsza optymalizacja opłat (poprzez regulacje hurtu i detalu);

wdrożenie: udoskonalony test MS/PS z 24 stycznia 2012 r. jako narzędzie kształtowania właściwych relacji między cenami detalicznymi a hurtowymi dostępu do internetu; kontrola cen maksymalnych na połączenia F2M na bieżąco (obniżki cen od 1 marca 2012 r.);

b) doskonalenie i egzekwowanie regulacji Porozumienia UKE-TP dot. przejść międzyoperatorskich, która zapewni konsumentom nieodczuwalne procedury realizacji usług czy migracji między operatorami;

wdrożenie: cykliczne spotkania z operatorami, kontrola niedyskryminacji w ramach porozumienia;

c) wdrożenie nowych regulacji dot. jakości i neutralności sieci, wdrażanie także na bieżąco: stanowiska Prezesa UKE w sprawie wskaźników jakości, spotkania z operatorami, raporty o jakości usług telekomunikacyjnych; cykliczne kontrole;

d) monitorowanie rynku telefonii stacjonarnej pod kątem konieczności nałożenia obowiązków na przedsiębiorcę/przedsiębiorców w zakresie usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład, po uchwaleniu nowego PT;

e) usprawnienie procesu przenoszenia numerów przy wykorzystaniu funkcjonalności PLI CBD;

f) wprowadzenie regulacji w zakresie dokładności lokalizacji osób dzwoniących na numery alarmowe z sieci ruchomych;

g) wprowadzenie regulacji w zakresie numeracji skróconej wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie w sieciach ruchomych poprzez znowelizowanie przepisów dotyczących numeracji;

h) podniesienie jakości na rynku wyrobów poprzez eliminację urządzeń nie spełniających odpowiednich norm i innych uregulowań (nadzór rynku);

wdrażanie na bieżąco;

i) dalsze zapewnienie konsumentom wsparcia regulatora (interwencje, mediacje), poprzez wzmocnienie zespołu interwencyjnego w UKE.

POLSKA W ŚWIECIE – kontynuacja działań

a) wiodąca rola UKE w ramach współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego (EaP); realna pomoc dla regulatorów z tego obszaru: Gruzja i Ukraina (kontynuacja programów wsparcia, planowana budowa laboratorium EMC w Gruzji);

b) aktywność UKE w relacjach z KE, Radą UE, BEREC, ITU, ECTA, ETNO, CERP;

c) udział w inicjatywach europejskich (np. ekoprojekt, ENISA).

OTOCZENIE PRAWNO-REGULACYJNE I WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI

wdrożenie: wsparcie MAC i innych agend rządowych.

a) nowelizacja PT i Megaustawy

b) jeden regulator w obszarze mediów cyfrowych;

c) jasny podział ról pomiędzy MAC a UKE;

d) właściwe regulacje w obszarze praw autorskich jako wzmocnienie rozwoju treści

w necie – prawo autorskie przyjazne i dla twórców i dla użytkowników;

e) właściwe regulacje usług świadczonych drogą elektroniczną jako warunek

bezpieczeństwa w internecie;

f) aktywność UKE w obszarze smart meteringu (wsparcie współpracy przedsiębiorstw energetycznych i telekomunikacyjnych);

g) wsparcie MSW w zbudowaniu niezależnego nadzoru nad retencją danych

Aneks B3, albo „Porozumienie 3.0″ – tak odchodząca prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska określiła dziś dokument modyfikujący porozumienie z Telekomunikacją Polską z 2009 r. na korzyść giełdowego telekomu. To podstawowa ciekawostka z dzisiejszej pożegnalnej, konferencji prasowej kończącej swoje urzędowanie szefowej UKE.

– To test na to, czy jest popyt na łącza o dużych prędkościach – mówiła Anna Streżyńska. W związku z końcem kadencji zaprezentowała raport podsumowujący dokonania UKE kierownictwem.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu