Operator alternatywny poinformował dzisiaj o aneksie do umowy kredytowej z Rabobankiem, BNP Paribas, BRE Bankiem i grupą Raiffeisen. Na mocy aneksu uruchomiona zostanie dodatkowa transza kredytu w wysokości 200 mln zł, płatna w ciągu pięciu lat.

Środki te przeznaczone zostaną na „finansowanie wydatków kapitałowych oraz potrzeb działalności operacyjnej grupy (…) oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy”.

– Nie planujemy, jakichś szczególnych wydatków dzięki tym środkom. To taki bufor gotówkowy na ogólną działalność, na inwestycje, na kapitał obrotowy, na wypłatę dywidendy w przyszłym roku – mówi Andrzej Kondracki, szef biura relacji inwestorskich Netii.

Aneksowana umowa z konsorcjum banków opiewała pierwotnie na 650 mln zł przeznaczonych na zakup akcji Telefonii Dialog. Łącznie na koniec I kwartału 2013 r. zadłużenie Netii wynosiło 563 mln zł (w tym kredyt na zakup Dialogu i kredyt odnawialny).