Porozumienie ma charakter kontraktu outsourcingowego, w którego ramach BT przejmie od Orange UK ok. 61 proc. pracowników zatrudnionych w utrzymaniu sieci.

Orange (jeszcze jako Wanadoo) rozpoczął inwestycję w dostęp do MDF British Telecom jeszcze w 2005 r. W tym czasie dotarł z własną siecią ADSL do 65 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach nie radził sobie jednak na rynku szerokopasmowym.Obecnie obsługuje około 840 tys. abonentów usług szerokopasmowych, co oznacza, że od ubiegłego roku stracił ok. 150 tys. To wszystko co pozostało z ponad 2 mln klientów, których obsługiwał za pomoca techniki dial-up, jeszcze jako Freeserve Ubiegłoroczne straty na tych usługach szerokopasmowych Orange UK szacowane są na 80 mln funtów.