Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, jedna z najważniejszych organizacji branżowych, wyłoniła w ubiegły piątek skład nowego zarządu. Problemami branży teleinformatycznej w nowym zarządzie Izby zajmować się będą Marta Brzoza, szefowa biura współpracy regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej, oraz Mirosław Śmiałek, zastępca szefa pionu telekomunikacji w Cyfrowym Polsacie.

Nowy zarząd będzie pełnił swoje funkcje do 2015 r. Prezesem organizacji pozostaje długoletni szef PIIT – Wacław Iszkowski, którego już wcześniej na stanowisku zatwierdziło walne zgromadzenie członków Izby.

Do zarządu Izby nie dostał się na powrót Jerzy Sadowski, który w poprzednim zarządzie razem z Mirosławem Śmiałkiem zajmował się rynkiem telekomunikacyjnym, w szczególności segmentem usług mobilnych.

Obecnie reprezentanci branży telekomunikacyjnej są w zarządzie PIIT formalnie odpowiedzialni za: infrastrukturę teleinformatyczną (Marta Brzoza) i usługi teleinformatyczne (Mirosław Śmiałek).