Problem zapewnienia płynności finansowej po komercyjnym uruchomieniu usług w regionalnych sieciach szerokopasmowych budowanych w Polsce z wykorzystaniem unijnych dotacji, to jedna z uwag, jaką wystosowała Komisja Europejska w ramach konsultacji założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego.

Udostępnione przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dokumenty nie pogłębiają tego zagadnienia i nie wiadomo, na ile poważne obiekcje wysuwa Komisja. Znamienne jest jednak, że w ogóle porusza ten temat. Tym bardziej, że popyta na hurtowe usługi w niezależnych sieciach regionalnych stanowi często dyskutowany w Polsce problem.

Na razie brak jeszcze twardych danych, bo w limitowanym stanie działa tylko jedna (łódzka) sieć regionalna. Komisja uważa przy tym, że rola obecnie realizowanych projektów szerokopasmowych jest niedoceniania w projekcie NPS, który ma objąć działania w latach 2014-2020.

Komisja wskazuje także m.in. na konieczność wypracowania metod wsparcia dla inwestycji ściśle prywatnych oraz na wskazania wiodących instytucji, które będą sterowały realizacją planu szerokopasmowego.

MAiC liczy, że NPS może zostać opublikowany w Monitorze Polskim w lipcu tego roku.