Trzeci co do wielkości operator na polskim rynku telewizji kablowej zanotował w I kwartale bieżącego roku 0,5 mln zł przychodów z usług głosowych WLR świadczonych w sieci Telekomunikacji Polskiej. Na WLR przypadła połowa całego wzrostu przychodów w segmencie usług głosowych (1,1 mln zł), jaki zanotował operator. Do największych graczy na rynku WLR należą Netia i Telefonia Dialog. Sieci kablowe do tej pory nie interesowały się tym rynkiem. Multimedia od innych CATV odróżnia własna rozległa sieć PSTN ze 120 tys. abonentów.

Multimedia zanotowały w I kwartale 138 mln zł przychodów, czyli o 9 proc. więcej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyższe wpływy Multimediów, to przede wszystkim wynik rosnącej sprzedaży usług telewizji cyfrowej oraz usług dostępu do Internetu. W mniejszym stopniu rosną wpływy ze sprzedaży analogowej telewizji oraz usług telefonicznych. Na koniec I kwartału spółka miała 1,250 mln (1,162 rok wcześniej) sprzedanych usług – tzw. RGU – do 672 tys. (666 tys. rok wcześniej) fizycznych klientów. ARPU spółki wzrosło ponad 4 zł, dzięki podniesieniu cen usług telewizyjnych, do kwoty 66 zł miesięcznie. Wynik operacyjny w I kwartale wyniósł 31,6 mln zł, a zyski netto 21,5 mln zł.

Jak podaje spółka wynik EBITDA udało się poprawić o blisko 20 proc. dzieki restrykcyjnej polityce kosztowej, przede wszystkim obniżeniu wysokości opłat dla nadawców telewizyjnych (spadek o 20 proc. w porównaniu do I kwartału 2009 r.) za retransmisję ich kanałów do abonentów oraz opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej (spadek o 38 proc.)