W Radomiu rozpoczęło się  przyłaczanie użytkonwików do wybudowanej sieci LTE w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” fiansowanego z działania 8.3 POIG (walka z wykluczeniem cyfrowym)

Konsorcjum firm Asseco Poland i spólka Nanto wybudowało serwerownię  w Urzędzie Miejskim oraz 10 stacji bazowych. Radomska sieć jest jedną z pierwszych w Polsce, pracującą w rozwijającej się technologii LTE w częstotliwości 3,6-3,8 GHz.

Wykonawca zamówienia odpowiedzialny za budowę infrastruktury sieciowej oraz podłączanie uczestników do Internetu przechodzi do etapu przekazywania i montażu niezbędnego sprzętu w 1500 gospodarstwach domowych radomian. Będzie to proces, w trakcie którego kilka grup monterów planuje wykonywać około 25 instalacji dziennie

Wartość projektu to 10,1 mln zł. Jest on w całości dofinansowany z działania 8.3 POIG. Głównym celem projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 1500 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 500 gospodarstw domowych objętych projektem zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych.